Animació a la lectura de guions

Lectura dramatitzada d’un guió cinematogràfic

ÀREA: TUTORIA, CINEMA, LLENGÜES, CULTURA I VALORS ÈTICS.

CURS: BATXILLERAT / 3R-4T D’ESO

CONCEPTES TREBALLATS PRÈVIAMENT: GUIÓ LITERARI CINEMATOGRÀFIC, LECTURA DRAMATITZADA, LECTURA EXPRESSSIVA.

(La següent activitat pot utilitzar-se lliurement, tant per a un ús personal com per dur a terme a l’aula. Pot també copiar-se el contingut per a lliurar-lo en el suport que es consideri més avinent, o bé adreçar a l’alumnat a la web ArchStanton.org En cap cas pot utilitzar-se per a un ús comercial o per penjar-la en un altre espai d’internet. L’autoria de l’activitat és l’ArchStanton.org i s’agrairia citar-la).

Presentació

L’objectiu principal d’un guió és narrar amb imatges, hem de ser conscients que s’ha de construir una història per ser vista en una pantalla, per tant, l’objectiu principal d’aquest no és ser llegit.

En general, s’està massa acostumat a narrar amb paraules i en el món de l’audiovisual aquestes tot sovint es troben al servei de la imatge, o com a mínim la complementen; és a dir, el guionista ha de transmetre amb paraules un seguit d’imatges en moviment.

També paraules dels personatges, però com a bon guionista haurà de ser capaç d’evocar les textures, els colors, els sorolls, les músiques, etc. No per això, molts guions deixen de tenir certa qualitat literària; cal subratllar que com en qualsevol altre llibre, expressen sentiments i emocions, ens descriuen llocs, ens evoquen mons imaginaris, etc

Justificació

L’alumnat cada vegada té més dificultats per mantenir una atenció perllongada. Les activitats que realitzen fora de l’àmbit acadèmic no afavoreixen aquesta capacitat. Els videojocs, les xarxes socials i altres propostes han pres un lloc que abans era preeeminent del cinema en el seu temps d’oci.

L’activitat que es proposa abraça les funcions utilitària, socialitzadora, formativa i lúdica de la lectura. Ajuda a la comprensió i reflexió d’allò que es llegeix i motiva a la lectura. Potencia l’expressió oral i el procés actiu del lector, així com la seva imaginació, ja que amb la lectura del guió, l’alumnat crea imatges mentals del que escolta. Tot plegat amb un clar enfocament lúdic on es potencia l’interacció amb el company/a i l’escolta activa de les seves paraules.

La proposta també va en la línia d’allò que proposa l’article 45 de la llei del cinema: Difusió de la cultura cinematogràfica al sistema educatiu.

1. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de promoure l’accessibilitat de les obres cinematogràfiques i la integració de llurs continguts al sistema educatiu per mitjà de programes de formació en la cultura cinematogràfica i audiovisual.

2. L’Institut Català de les Indústries Culturals i el departament competent en matèria d’educació, en exercici de llurs competències, han de subscriure un acord amb les empreses exhibidores i les empreses distribuïdores, amb la participació de la resta de sectors industrials implicats i de les organitzacions i entitats representatives del sector, per a establir el disseny de programes específics d’educació en la cultura cinematogràfica i audiovisual, amb els objectius següents: a) Crear nous públics. b) Facilitar l’accés a la cultura cinematogràfica. c) Desenvolupar la cultura cinematogràfica. d) Potenciar activitats de formació vinculades a la imatge que ajudin a entendre i analitzar el seu entorn audiovisual. e) Promoure el coneixement del cinema en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa. f) Conscienciar de la importància dels drets d’autor i de la propietat intel·lectual en la creació artística i cultural.

Materials

Avui dia disposem de diferents pàgines web on trobarem guions de pel·lícules que podem descarregar i en diferents llengües. A continuació, 7 exemples:

 1. Script O rama: http://www.script-o-rama.com/table.shtml/
 2. Cervantes virtual: http://www.cervantesvirtual.com/portal/LGB/listado_titulos.shtml
 3. Screen plays online: https://www.screenplays-online.de/
 4. Cinefania: http://cinefania.com/
 5. Aprendrecine.com: https://aprendercine.com/descargar-guiones-de-cine-gratis/
 6. Simply scripts: https://www.simplyscripts.com/
 7. Screen plays for you: https://www.sfy.ru

A part, es necessitarà:

 • Una còpia per a cada alumnes de les sinopsis de 3 pel·lícules.
 • Una còpia per a cada alumne del guió de la pel·lícula triada.
 • Depèn el nombre de participants, un faristol per a cada alumne. Es recomana no més de 14, malgrat que l’activitat pugui fer-se amb més.
 • Vestuari adequat a cada personatge.
 • Una càmera de vídeo per gravar la lectura final dramatitzada.

Característiques generals

Eix de lectura: Gust per llegir. Lectura expressiva.

Definició: Lectura dramatitzada d’algun guió cinematogràfic. S’ha de reproduir amb la veu (acompanyada del llenguatge corporal) l’expressivitat d’un guió, és a dir, les emocions que l’autor vol transmetre amb els seus personatges, les imatges que conté, les variacions, etc.

Aquesta proposta també ens apropa al que seria la tasca de preparació actoral o d’interpretació d’un text dramàtic.

Matèries on es pot programar:

 • Comunicació audiovisual a 1r de batxillerat
 • Cultura audiovisual a 2n batxillerat
 • Optativa 4t d’ESO d’Arts escèniques, cinema, etc.
 • Gust per la lectura de 3r o 4t d’ESO.

Consells pel docent: haurà de potenciar la dramatització i el llenguatge corporal. Conèixer el significat de “construir un personatge”. Atendre als signes de puntuació i pauses de l’alumnat, corregir en cas que sigui necessari. Transmetre la importància d’escoltar a l’altre perquè les rèpliques siguin fluides i el diàleg versemblant. Preparar les sinopsis i guions impresos. Enregistrar el vídeo de la lectura final. Ser extravertit i aconseguir fer-ho passar bé.

Objectius d’aprenentatge

– Comprendre les diferències entre els conceptes de tema, argument, història, estructura i trama.

– Entendre la importància que pren la narrativa audiovisual en la creació d’una obra i estudiar les formes que aquesta ha adoptat en el cinema.

– Despertar inquietuds i potenciar l’estima i passió cap al cinema.

– Aprofundir en aspectes relacionats amb el guió de cinema i aprendre a avaluar la qualitat d’aquests.

– Promoure la lectura activa i el plaer.

– Descobrir diversitat de llibres i temàtiques.

– Desenvolupar la creativitat i l’autoestima.

Desenvolupament

Activitat Temps
1. Introducció per part del professor a l’activitat i lectura de 3 sinopsis de films dels quals disposem del guió. Visionat dels 3 tràilers corresponents. 1 h.
2. Debat entre l’alumnat i tria del film. 30 min.
3. Descoberta i repartiment de personatges. Un alumne haurà de fer de “narrador” i s’encarregarà de la lectura de les acotacions/accions del guió. 1 h.
4. Primera lectura del guió (sense interpretació). Compartida i cooperativa. 2 h.
5. Debat del tema, conflicte principal del guió i dels conflictes dels personatges. 1 h.
6. Segona lectura del guió (amb interpretació i correccions). Guiada. 2 h.
7. Assaig millores de les interpretacions. 1 h.
8. Tercera lectura, final i dramatitzada. Expressiva. Enregistrament vídeo – pla general fix (pensar bé l’espai perquè l’enquadrament de tots sigui l’adequat). 1 h. 30 min.
9. Visionat de la lectura dramatitzada enregistrada i comentari. 1 h. 30 min.
10. Visionat de la pel·lícula V.O, amb subtítols si s’escau. 1 h 30 min.
11. Reflexió i valoració final a l’aula. 1 h.
  Total:

14 h.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s