2.4 El còmic

a) Lectures obligatòries:

  1. El còmic. Materials de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). PDF aquí.
  2. Còmic en català. El còmic a l’aula (Consorci per a la Normalització Lingüística). PDF aquí.

b) Còmics:

Aftercomic. Enllaç aquí.
JMV Cómics. Enllaç aquí.
Lektu Cultura Digital. Enllaç aquí.
Karras Comics. Enllaç aquí.
El Torres comics. Enllaç aquí.

(Nota: Els PDF inclosos en aquesta web i que pertanyen a obres alienes, són obres totes elles ja distribuïdes i emeses per diferents mitjans i suports. La seva inclusió es realitza a títol de cita per a l’anàlisi, pràctica, comentari o judici crític. Aquest “ús” només es realitza amb finalitats docents o d’investigació. No es permet la seva redistribució per a qualsevol altre mitjà.)