Ciències

La batalla de Txernòbil

Dallas Buyers Club

Repositori Ciències i Matemàtiques

Les propostes d’activitats tenen una llicència Creative Commons que permet la seva utilització, tant per a un ús personal, com per a realitzar treball a l’aula. Pot també copiar-se el contingut per a lliurar-lo en el suport que es consideri més avinent i modificar-lo o adaptar-lo al nivell grup-classe, però no és permesa la còpia per a qualsevol ús comercial o penjar de nou a internet en qualsevol format. Quant als articles, són de lliure consulta i poden compartir-se, però no es permesa la modificació, tampoc cap ús comercial. Ambdós casos la consulta dels materials pot fer-se de forma gratuïta i sense necessitat de subscripció.

Les captures de pantalla incloses en aquesta Web i que pertanyen a obres alienes, són de pel·lícules totes elles ja distribuïdes i emeses per diferents mitjans i suports. La seva inclusió es realitza a títol de cita per a l’anàlisi, comentari o judici crític de l’obra en qüestió. Al seu torn, s’atorga un major atractiu al disseny del material didàctic en línia que consultaran els i les alumnes, professores i professors. Aquest “ús” només es realitza amb finalitats docents o d’investigació. El mateix dels vídeos i enllaços a aquests. La resta, imatges destinades al disseny del Web Blog, són lliures de drets/llicència Creative Commons, o bé amb llicència pròpia d’Arch Stanton.