5.1 La producció audiovisual

INTRODUCCIÓ

Si anem al DIEC, veurem que producció es defineix com a: “Equip o departament encarregat de posar al servei de l’equip de realització tot allò necessari per a la tasca productora i de gestió dels pressupostos i les despeses que se’n derivin” Aquesta definició evidentment és correcta, però en l’àmbit audiovisual té molts matissos que haurem d’atendre.

El productor audiovisual és un dels grans desconeguts del sector, i massa sovint oblidat. Tothom recorda els directors/es, actrius i actors d’una pel·lícula. Es redueix el paper del productor a l’empresari que busca beneficis amb l’obra audiovisual o que té cura especialment de la part empresarial; i en molts casos és així, però en tants altres, és un professional sobradament preparat que sap avaluar idees i dirigir el desenvolupament, execució i exhibició d’aquestes. De la mateixa manera que l’èxit de  molts escriptors, no només ha estat conseqüència del seu talent, sinó en tenir un bon editor; són molts els directors que deuen en part l’èxit comercial de les seves obres al gran treball de producció. Pensem-ho bé, el que s’inverteix per a la realització professional d’una obra audiovisual són quantitats astronòmiques en moltes ocasions; pel seu propi benefici són molts els productors que miren de tenir una àmplia formació, per així saber avaluar una idea amb coneixement de causa i actuar responsablement amb aquestes inversions.

FASES DE LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

La producció també pot ser una de les fases de creació d’un programa, curtmetratge, sèrie o pel·lícula. Dividim qualsevol producció audiovisual en 3 fases:

1. La preproducció: es determinen els equips; es pensa i treballa la idea i es confecciona el guió, de l’Story line i el guió literari al guió tècnic ; es planifica tot el treball; es fan càstings (si calen); i es treballa tot el disseny/tractament visual i sonor.

Feines molt costoses i característiques d’aquesta fase són els desglossaments del guió (llistats d’atrezzo, vestuari, etc) i el treball de les localitzacions. Pensem que només per les localitzacions, necessitarem fer tot un seguit de llargues gestions i tramitació de permisos. Escollir per a les seqüències localitzacions reals, tant d’exteriors com d’interiors, que atorguin versemblança al film/curtmetratge/sèrie i contribueixin a fer més viable econòmicament el projecte, no és pas una tasca fàcil. No cal dir que si hem de construir decorats, ho complicarem encara més, gairebé sempre és més car que fer servir localitzacions existents. Trobareu molts exemples de fitxes de localitzacions penjats a la xarxa. Tractarem algun altre aspecte del desglossament del guió en l’apartat 5.2

Exemple de full de desglossament del guió. Font: Manual del productor audiovisual de J.Martínez i F. Fernández. Editorial UOC, 2010.

Tot ha de quedar ben especificat en el “pla de treball” que és el document que recull totes les tasques a fer i els responsables d’aquestes en els següents dies. En veureu multitud d’exemples per internet. En deixo un model extret d’ smartsheet.com que trobareu clicant aquí.

Hem de ser conscients que moltes vegades en una producció hi intervenen diverses empreses, poden ser d’efectes especials, agències d’actors o de logística; és important haver tancat tots els acords amb aquestes prèviament. La preproducció és la fase més desconeguda pel gran públic però al seu torn, la més important. Els problemes, mancances i errors que cometem en aquesta fase, s’arrosseguen en la resta.

En aquesta fase és el productor executiu (normalment propietari d’alguna productora i qui ha fet la inversió), caps de producció i ajudants d’aquests els que tenen més feina i responsabilitat; els guionistes també, ja que acostumen a polir-se i ajustar-se aspectes del guió (siguem conscients que avui dia en moltes sèries i pel·lícules hi treballa un equip de guionistes, n’hi ha d’especialistes, per exemple els dialoguistes, que s’encarreguen principalment dels diàlegs).

En el següent esquema, podem observar clarament totes les tasques que s’han de realitzar en aquesta fase prèvia a la producció:

Font imatge: Manual del productor audiovisual de J.Martínez i F. Fernández. Editorial UOC, 2010.

2. La producció és la fase de rodatge en una pel·lícula, sèrie, curtmetratge, d’execució d’una càpsula audiovisual o d’emissió d’un programa de televisió. Perquè la producció surti bé, s’han de seguir totes les pautes determinades en la preproducció. Aquí serà el director/realitzador/a qui té una major càrrega de feina i més responsabilitat. Cada dia d’enregistrament hi ha una ordre de treball. L’equip de producció es limita a fer un seguiment del pla de treball i preparar la fase de postproducció.

Font imatge: Manual del productor audiovisual de J.Martínez i F. Fernández. Editorial UOC, 2010.

Hem d’atendre que hi ha produccions que es converteixen en una multinacional ambulant durant uns mesos, on hi treballen centenars de professionals. Si cada minut que passa (en aquesta fase), els professionals que hi intervenen presenten dubtes relacionats amb el què hagin de fer, són pèrdues econòmiques molt grans. Si tot això no es gestiona correctament, i sobretot no es planifica en la preproducció, podem convertir el projecte en un petit desastre (artístic i econòmic); en trobem més d’un exemple. Alhora, són moltes les pel·lícules modestes amb pressupostos ajustats que han tingut molt èxit gràcies a una bona producció (en general), i en canvi d’altres que per culpa d’una mala gestió han estat fracassos estrepitosos.

3. La postproducció, sempre posterior a la producció, serà el moment de l’edició de les imatges enregistrades en el rodatge, fer el muntatge i la sonorització. En aquesta fase és quan tenim menys personal treballant. Les funcions d’aquests es “redueixen” a la realització del muntatge en estudi (visual i sonor). Això implica fer una selecció prèvia del material enregistrat i realitzar el respectiu muntatge i sincronització de sons. És quan incorporem efectes, siguin sonors o visuals (efectes foley, 3D, colorisme, etc) L’arxiu final definitiu l’anomenem “màster final”.

Però quan tenim aquest arxiu final, malgrat que la pel·lícula o curtmetratge pot donar-se per acabat, arriba molta feina que també s’haurà de fer: precisar amb les distribuïdores on s’exhibirà el material i a quins concursos es presentarà, contractar amb agències de vendes la distribució per altres països, polir el grafisme, supervisar tot el treball de doblatge, etc. En resum, podem dir que el paper del productor executiu i el seu equip de nou agafa protagonisme; acompanyats d’altres professionals com el director de fotografia i el dissenyador de so, que treballaran juntament amb els seus tècnics per reflectir el més fidedignament possible què vol comunicar el director.

PROFESSIONALS DE LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

A part de les diferents fases d’una producció audiovisual, sempre és molt important tenir clar qui treballa en la vessant creativa i aquells que tenen un paper clau en la part empresarial. En una empresa productora audiovisual acostuma a haver-hi 3 grans àrees:

 • Àrea creativa: aquesta és l’àrea més important per la responsabilitat directa que hi tenen els participants amb la presentació final del treball. Totes les productores acostumen a tenir també un departament d’I+D on s’avaluen futurs possibles projectes.
 • Àrea de Mitjans: treballa per emprar tots els mitjans necessaris i més eficaços per a promocionar el treball final. S’inclou aquí tot el relacionat amb la promoció, màrqueting i les relacions amb altres mitjans de comunicació i empreses.
 • Àrea d’administració i comptabilitat: vetlla per mantenir un control intern en totes les fases del projecte, de les despeses i dels possibles ingressos, així com les eventuals reparticions de beneficis. Es proposen idees per assolir els objectius respectant un calendari.

Els professionals que intervenen en una producció poden ser molt variats, però els principals responsables són: Director/a, realitzador/a, productor executiu, guionista, ajudant de direcció, cap de producció, auxiliar de producció, director artístic, script, regidor (teatre i tv) i director de fotografia (cinema). Després tenim càrrecs tècnics que són clau: operador de càmera, foquista, compositor/enginyer/dissenyador de so, tècnic de so, muntador, dissenyador gràfic i colorista.

Les principals funcions d’aquests són:

 • El productor executiu és qui realitza les tasques de “promotor” del projecte i acostuma a ser el el propietari/president de l’empresa productora.
 • El director/cap de producció és qui ja s’encarrega de fer l’estudi del projecte i determina un pressupost aproximat.
 • Director/a – realitzador/a: confecciona el guió tècnic i coordina la realització, tant en el rodatge com en la postproducció.
 • Director artístic: disseny de decorats, localització d’escenaris, construcció del set on s’enregistraran les escenes, així com i en resum, crear (coordinat amb el director i cap de producció) la posada en escena. Aquest disposa d’algun ajudant que desenvolupa la figura d’auxiliar de direcció artística, alhora que dóna suport en l’elaboració de plànols i ambientació d’escenaris.
 • Ajudant de direcció: treballarà en el pla de rodatge, supervisa que tots els aspectes tècnics estiguin a punt abans de cada rodatge i s’encarrega d’organitzar el càsting.
 • Ajudant de producció: col.labora en el desglossament del guió, informa al Director de canvis, propostes i imprevistos, negocia clàusules de contracte i va coordinat amb la direcció artística; sense oblidar el disseny del pla de treball.
 • Script: secretàri/a de rodatge, dóna continuïtat als diàlegs i l’acció (raccord entre preses); anota canvis en el text; realitza a diari informes de seguiment.
 • Director de Fotografia: supervisa i dissenya tot el tractament de la llum i fotogràfic. Aquest ha de coordinar-se amb l’operador de càmera i l’ajudant.
 • Operador de càmera. Maneig de les càmeres. Normalment el seu ajudant és el foquista i el maquinista (instal·la els raïls i suports varis per les càmeres).
 • El tècnic de so comprova tota la microfonia, normalment té un girafista d’ajudant, que és qui sostè els micròfons en els enregistraments en directe.maquinista.
 • Muntador de Postproducció. La seva funció principal és la de combinar, i descartar si es considera adient, els plans enregistrats; així com ordenar-los d’una forma lògica atenent al ritme que indiqui la directora. Normalment té un ajudant i d’ell pengen els tècnics i muntadors de so, la seva funció principal és atorgar la continuïtat i sincronització necessària quan al so (silencis, paraules, música i efectes) aquests també adeqüen la música escollida perquè evoqui el “clima” adequat a cada situació escènica.
 • Dissenyador gràfic o retolista: crea tot el disseny pel que fa als rètols i crèdits, evidentment va coordinat amb el director i el director artístic.
 • DIT o tècnic d’imatge digital. En rodatges amb càmeres digitals d’alta gamma és adient disposar d’una persona que domini els settings d’aquests equips, molt complexos. Aquí entraria també el Colorista, per fer la correcció de color (etalonatge) a la sala de postproducció.