Per què?

Els principals objectius d’aquesta web són:

  • Crear, compartir i endreçar informació digital cinematogràfica contrastada i facilitar-ne la consulta.
  • Oferir una eina útil i gratuïta per aquells que volen aprendre qüestions tècniques del 7è art i no poden pagar-se un curs o una matrícula universitària.
  • Facilitar la selecció d’informació cinematogràfica per al treball a l’aula o per a qui simplement vulgui saber-ne més.
  • Millorar la comprensió del cinema com un recurs amb gran potencial educatiu.
  • Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge, útil també per a professors i alumnes.
  • Oferir la consulta, descàrrega i edició gratuïta de material didàctic preparat per a utilitzar a l’aula.
  • Endreçar el meu cap, els meus coneixements i els materials de la meva tasca docent.
  • Difondre projectes audiovisuals de l’Arch Stanton i donar a conèixer de forma gratuïta projectes de nous cineastes.