U3: La imatge en moviment

3.1 Guió audiovisual: idea, story line, sinopsi, argument, tractament, escaleta, programa Celtx (PPT).

3.2 Realització. Elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència (PPT i Vídeo).

3.3 El muntatge audiovisual. La continuïtat temporal i espacial (Article).

3.4 Les noves possibilitats tècniques i estètiques de la imatge audiovisual: videoclips, videoart, animació, imatge digital i videojocs (PPT).

3.5 Fonaments tecnològics de la imatge audiovisual: la càmera de vídeo digital i l’edició no lineal. Sistemes i equips de captura, registre i edició d’imatges (PPT).

3.6 Programa AVID Composer.

• Pràctica 3A (grups 4): Elaboració story line, sinopsi i argument d’un curtmetratge.

• Pràctica 3B (grups 4): Vídeo clip Carnestoltes.

– Control Unitat 3.