U2: La imatge fixa

2.1 Principals etapes de la història de la fotografia i de la imatge audiovisual: els pioners, la cromatografia, el pictorialisme i la fotografia directa. De les activitats precinematogràfiques al cinema pioner. Les avantguardes artístiques (Article).

2.2 Composició de la imatge fixa. Capacitats expressives i narratives. Elements bàsics del llenguatge fotogràfic i els seus codis: espacial, gestual, escenogràfic, lumínic, simbòlic i gràfic (PPT).

2.3 La il·luminació (PPT i vídeos).

2.4 La càmera fotogràfica (PPT).

2.5 Programa GIMP (PPT).

• Pràctica 2A (grups 2-3): Direcció de fotografia: Imitació del fotograma d’una pel·lícula.

• Pràctica 2B (grups 2): La bellesa de la imatge: Zhang Yimou.

– Control Unitat 2.