Projectes

Aquesta secció va dirigida a:

  1. Tots aquells nous creadors que tinguin un projecte en fase de producció, postproducció o exhibició i necessitin promocionar-lo.
  2. Empreses i entitats que organitzen festivals, mostres o qualsevol altra activitat relacionada amb el cinema i que vulguin aparèixer-hi.
  3. Projectes d’Arch Stanton.