Cultura Audiovisual

U1. IMATGE I SIGNIFICAT

Pràctica 0 (individual): Comunicar amb imatges. Anàlisi Introducció Blue Velvet (David Lynch, 1986)

Pràctica 1 (individual): Anàlisi d’una imatge (Pintura).

U2. LA IMATGE FIXA

Pràctica 2A (grups 2-3): Direcció de fotografia: Imitació del fotograma d’una pel·lícula.

Pràctica 2B (grups 2): La bellesa de la imatge: Zhang Yimou.

U3. LA IMATGE EN MOVIMENT

Pràctica 3A (grups 4): Elaboració story line, sinopsi i argument d’un curtmetratge.

Pràctica 3B (grups 4): Vídeo clip Carnestoltes.

U4. INTEGRACIÓ SO-IMATGE EN LA CREACIÓ AUDIOVISUAL

Pràctica 4A (grups 3): Edició i integració del so en l’escena d’una pel·lícula.

Pràctica 4B (individual o 2): Lectura “La Llavor immortal”. L’Odissea.

U5. PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

Pràctica 5A (grups 2): Lectura “La llavor immortal”.Gaudir i aprendre amb la Llavor Immortal.

Pràctica 5B (grups de 4): Escaleta i Guió literari d’un curtmetratge.

U6. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Pràctica 6A (grups de 4): Guió tècnic i Storyboard d’un curtmetratge.

Pràctica 6C (grups de 2): Anàlisi fílmic: Groundhog day.

Pràctica 6B (grups de 4): Reportatge Sant Jordi.

U7. LA PUBLICITAT

Pràctica 7A (Voluntària per pujar nota) (grups de 4): Rodatge i muntatge d’un curtmetratge.

Pràctica 7B (Voluntària per pujar nota) (grups de 4): Nova Vlna, escola de Barcelona, Neorealisme italià i cinema hongarès.