1492

Test de comprensió de la pel·lícula (i de coneixements de la temàtica): 1492, The conquest Of Paradise (Ridley Scott, 1992)

La gènesi del món modern o el saqueig més gran de la història?

Àrea: Ciències Socials, Geografia – Història.

Cursos de 2n d’ESO a 2n de Batxillerat.

Conceptes treballats prèviament: L’Amèrica precolombina, el naixement del món modern, monarquies, humanisme, antropocentrisme, Inquisició espanyola, reis Catòlics, els grans descobriments geogràfics, Geografia d’Amèrica.

(El següent test pot utilitzar-se lliurement, tant per a un ús personal, com per a realitzar activitats a l’aula. Pot també copiar-se el contingut per a lliurar-lo en el suport que es consideri més avinent o adaptar-lo a les necessitats del grup-classe.)

1) A l’inici del segle XV a Europa hi havia:

a) Guerres, pestes, males collites i fam.

b) Guerres, pestes, males collites però riquesa.

c) Guerres, pestes, bones collites i riquesa.

2) Però a la vegada es va donar:

a) Un augment de la mortalitat.

b) Un empitjorament demogràfic.

c) Una recuperació demogràfica.

3) La principal activitat econòmica era:

a) L’agricultura.

b) El comerç.

c) La indústria.

4) Una recuperació demogràfica implica:

a) Creixement de les ciutats.

b) Despoblament de les ciutats.

c) Abandonament de ciutats i pobles.

5) La causa de la formació de grans Estats va ser:

a) Separacions matrimonials i noves conquestes.

b) La conquesta de Rússia per part d’Espanya.

c) Aliances matrimonials i noves conquestes.

6) Els reis catòlics eren:

a) Joana la boja i Ernest de Girona.

b) Ferran d’Aragó i Isabel de Castella.

c) Ferran d’ Antequera i Montserrat de Besalú.

7) La política interior dels reis catòlics era:

a) Pacificació regnes, unificació religiosa i reducció del poder reial.

b) Pacificació regnes, unificació religiosa i reforçament del poder reial.

c) Enfrontament regnes, unificació religiosa i reforçament del poder reial.

8) El tribunal de la Santa Inquisició va ser creat per:

a) Els reis catòlics, sobretot per la branca de Castella.

b) Els reis catòlics, sobretot per la branca d’Aragó.

c) Cristòfor Colom.

9) Portugal va arribar a l’Índia per:

a) Donant la volta al món.

b) Vorejant Àfrica.

c) Pel Mediterrani.

10) La 1ª volta al món la va fer:

a) Cristobal Colon.

b) Americo Vespucci.

c) Hernando Magallanes.

11) Situem la cultura Maia a:

a) Argentina, Urugay i Chile.

b) Nord de Mèxic i sud d’EUA.

c) Sud de Mèxic i Guatemala.

12) Les altres grans cultures precolombines eren:

a) Inca i Colombina.

b) Inca i Brasilera.

c) Inca i Asteca.

13) Cristòfor Colom va arribar a Amèrica:

a) Però no descobreix el continent.

b) I dóna la volta al món.

c) I descobreix el continent.

14) Els reis catòlics subvencionen Colom per:

a) Conquerir nous territoris, estendre el cristianisme, i expandir la pau arreu del món.

b) Conquerir nous territoris, implantar el cristianisme i obtenir noves riqueses.

c) Conquerir nous territoris, estendre l’islam i obtenir noves riqueses.

15) L’últim reducte àrab a la Península (Granada) va ser derrocat:

a) El mateix any que Colom va arribar a América, 1492.

b) Un any abans que Colom arribés a Amèrica, 1491.

c) Quan Colom es trobava a Amèrica, 1493.

16) La pel·lícula 1492 està basada:

a) Exclusivament en fets reals.

b) En fets reals però elements ficticis.

c) Tot és ficció.

17) La pel·lícula mostra com la convivència entre espanyols i indígenes era:

a) Inicialment bona però va anar deteriorant-se molt.

b) Bona en tot moment.

c) Molt dolenta en tot moment.

18) Els descobriments van dur a:

a) Una submissió i explotació dels pobles indígenes.

b) Una submissió però progrés dels pobles indígenes.

c) Als pobles indígenes a formar part del primer món.

19) Portugal i Castella van repartir-se les terres conquerides al:

a) Tractat de Tordesillas.

b) Tractat de Versalles.

c) Tractat de Sant Salvador.

20) El Machu Pichu de Perú formava part de:

a) L’imperi Inca.

b) Els maies.

c) Els asteques.

21) La pel.lícula relata el viatge de Cristòfor Colom a:

a) Les Antilles.

b) El Canadà.

c) Les Illes Medes.

22) Va arribar-hi:

a) El 11 de setembre de 1492.

b) El 12 d’octubre de 1492.

c) El 4 de juliol de 1492.

23) La pel·lícula va fer-se per:

a) Commemorar el 50è aniversari de l’arribada de Colom a Amèrica.

b) Commemorar el 500è aniversari de l’arribada de Colom a Amèrica.

c) Commemorar el 100è aniversari de l’arribada de Colom a Amèrica.

24) Les 3 embarcacions van rebre el nom de:

a) Niña, Pinta i Santa Eulàlia.

b) Niña, Pinta i Santa Maria.

c) Niña, Segovia i Santa Caterina.

25) La realitat va ser:

a) Menys dura i cruel que la pel·lícula.

b) Més amable que la pel·lícula.

c) Més dura i cruel que la pel·lícula.

26) La pel·lícula narra:

a) Els dies d’ençà que Colom sol·licita el pressupost per al viatge a la Reina fins a l’inici del tercer viatge.

b) Els dies des que Colom sol·licita el pressupost per al viatge al frare Josep fins a l’inici del tercer viatge.

c) Els dies d’ençà que Colom sol·licita el pressupost per al viatge a la Reina fins a l’inici del sisè viatge.

27) El personatge que interpreta Sigourney Weaver és la reina:

a) Sofia.

b) Maria Antonietta.

c) Isabel.

28) Per a molts el concepte “descobriment” d’Amèrica no és del tot exacte:

a) Perquè allí ja hi vivia gent, l’únic que els europeus ho desconeixien. A més a més, la consciència que allò era un continent va arribar més tard.

b) Perquè allí ja hi vivia gent, l’únic que els europeus ho desconeixien. A més a més, la consciència que allò era un continent va arribar 3 segles més tard.

c) Perquè allí no hi vivia gent i els europeus ho sabien. A més a més, la consciència que allò era un continent va arribar més tard.

29) El nom d’”Amèrica” ve de:

a) És un derivat del nom de l’explorador Amerigo Vespucci.

b) És un derivat de la paraula “amen”.

c) És el nom d’una dona que va lluitar contra els conqueridors espanyols.

30) Independentment de la resposta anterior:

a) Amerigo Vespucci no es cita en la pel·lícula.

b) Se cita al final de la pel·lícula, ja que va ser el primer que va adonar-se que aquelles terres conquerides formaven tot un continent.

c) Amerigo Vespucci no va fer cap viatge a les Antilles ni era explorador.

31) Tal com mostra una part del film, el saqueig de recursos i la imposició d’una religió:

a) Va ser habitual des de l’arribada dels colons.

b) Mai va existir, el comportament dels colons sempre va ser exemplar.

c) Només es donava puntualment.

32) Les principals nacions colonitzadores van ser:

a) El Regne Unit, Espanya, Portugal, França, els Països Baixos.

b) Alemanya, Espanya, Portugal, França, els Països Baixos.

c) El Regne Unit, Espanya, Grècia, França, els Països Baixos.

33) La Banda sonora original de la pel·lícula és molt famosa. Va tenir un gran èxit i va ser composta per:

a) Jean-Michel Jarre.

b) Hans Zimmer.

c) Vangelis.

34) En la pel·lícula apareix alguna ciutat espanyola?:

a) Sí: Madrid, Málaga i Saragossa.

b) No, no n’apareix cap.

c) Sí: Cáceres, Salamanca i Sevilla.

35) En la primera expedició les 3 embarcacions van sortir de:

a) Màlaga.

b) Puerto de la Cruz.

c) Palos de la Frontera.

36) Colom va batejar la primera illa que va trobar com:

a) San Salvador.

b) San Lucas.

c) Santa Maria.

37) El motiu d’aquest nom va ser:

a) Després de massa dies de viatge la tripulació no aguantava més.

b) En honor al nom del seu pare.

c) Duia un penjoll de la sort amb el nom d’aquesta Santa.

38) Cap al final de la pel·lícula Sànchez li recrimina a Colom que és un somiador, aquest últim li respon:

a) Que miri al seu voltant, tot el que hi ha ho han fet gent com ell. Per molts anys que passin hi ha una cosa que mai canviarà, ell ho va fer i Sànchez no.

b) Que té raó.

c) Que no és veritat perquè ell no hi creu amb els somiadors.

39) 1492: the conquest of the paradise està dirigida per:

a) Steven Spielberg.

b) Ridley Scott.

c) George Lucas.

40) Amèrica és coneguda també com:

a) El Vell Món.

b) El Nou Món.

c) El Món Perillós.

Objectius

  • Comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes més rellevants.
  • Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat geogràfica del món.
  • Identificar en el temps i localitzar en l’espai els processos i els esdeveniments històrics rellevants durant els segles XV i XVI.
  • Conèixer els orígens i l’evolució de la Corona de Castella i de la Corona d’Aragó.
  • Entendre l’expansió política i econòmica de la Corona d’Aragó
  • Respectar i valorar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món.
  • Comprendre les actituds constructives, crítiques i tolerants, com a fonament per a la construcció de societats avançades i obertes al diàleg.
  • Ser capaç de denunciar actituds i situacions discriminatòries.
  • Mostrar solidaritat amb els pobles privats dels seus drets o recursos.
  • Valorar i respectar la diversitat.

Competències bàsiques de l’àmbit social:

Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics .

Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.

Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.

Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.

Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.

Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

One thought on “1492

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s