Bibliografia

Com ja comentava en la introducció de l’article De la idea a l’story line, probablement ningú té la fórmula màgica per fer un guió o pel·lícula excel·lent, ni podem assegurar la ineficàcia d’altres mètodes que puguin allunyar-se de les recomanacions més habituals i/o acadèmiques; tanmateix, sempre és enriquidor conèixer les reflexions i els passos que indiquen seguir les persones més enteses, fins a trobar la nostra pròpia fórmula. Deixo per aquí referències bibliogràfiques de llibres que m’han acompanyat en la meva formació (tant l’acadèmica com la no reglada) i espero que a qui consulti aquesta web li puguin resultar d’utilitat en el seu camí.

ARANDA, D; DE FELIPE, F. (2006) Guió audiovisual. Barcelona: Editorial UOC.

ARIJON , D. (1976) Gramática del lenguaje audiovisual. Escuela de cine y vídeo.

ARISTÒTIL. (S.IV aC) Poètica. Col.lecció clàssics de Grècia i Roma. Madrid: Alianza editorial. 2007

ARNHEIM, R. (1985) Arte y percepción visual. Una psicología del ojo creador. Madrid: Alianza.

AUMONT, J. (1992); La imagen. Barcelona: Paidós Comunicación Cine.

BALLÓ, J. (2000) Imatges del silenci. Motius visuals en el cinema. Barcelona: Empúries.

BALLÓ, J. PÉREZ, X. (1995). La semilla immortal. (Los argumentos universales en el cine.) Barcelona: Anagrama.

BARROSO, J. (2008). Realización audiovisual. Madrid: Editorial Síntesis, S.A.

BESTARD, M. (2011) Realización audiovisual. Barcelona: Editorial UOC.

BORDWELL, D. (1995). El Significado del filme : inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica. Barcelona: Paidós.

BORDWELL, D. (1996). La Narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós.

BORDWELL D. (1995) El significado del filme, Paidós, Barcelona.

BORDWELL, D. (1996) La narración en el cine de ficción, Paidós, Barcelona.

BORDWELL, D.; THOMPSON, K. (1995) El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós Comunicación.

CABEZA, E. (2015) Indis, cowboys i mestresses de casa: construcció i deconstrucció d’arquetips del somni americà al western i melodrama de Hollywood dels anys 50. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de comunicació audiovisual i publicitat (Tesi doctoral).

CAPARRÓS, J M. (2004). Cien películas sobre Historia Contemporánea. Madrid: Alianza Editoral.

CATALÀ DOMÈNECH, J.M. Expressió audiovisual. Barcelona: UOC.

CASSETTI, F. (1995)  Teorías del cine. Madrid: Cátedra.

CASETTI, F; DI CHION, F (1991) Cómo analizar un film, Barcelona, Paidós Instrumentos.

CHION, M. (1988). Cómo se escribe un guión (Écrire un scénario). Madrid. Ediciones Cátedra.

CHION, M. (1997) La música en el cine, Barcelona, Paidós Comunicación Cine.

CHION, M. (1993). La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido; Barcelona, Paidós Comunicación Cine.

CHION, M. (1999) El sonido. Música, cine, literatura…, Barcelona: Comunicación Cine.

CLAVERAS, M (2006) Crist en el cinema (La passió de Jesucrist en el cinema espanyol dins el context cinematogràfic mundial). Tarragona: Universitat Rovira i Virgili (Tesi doctoral).

EINES, J. (2005) Hacer actuar: Stanislavski contra Strasberg. Madrid: Gedisa.

FERRET, J. (2010) L’efecte hipnòtic en el cinema postmodern. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra (Tesi doctoral).

FIELD, S. El manual del guionista. Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso. Ed: Workshop Approach.

GAMERO, M; GAMERO, V. (2013) Temps i tecnologia en la psicologia de la comunicació. Barcelona: UOC.

GENETTE, GERARD. (1998) Nuevo discurso del relato. Madrid: Cátedra.

GANSLANDT, R; HOFMAN, H. Cómo planificar con luz. Ed. ERCO.

HERNÁNDEZ, H. Guió de cinema, televisió, internet. Barcelona: Laboratori de lletres (material didàctic).

HERRERA, O. (2002); Ingeniería de la Producción en Iluminación. Ciudad de México: CETE.

JOVER RUIZ, F. Control de iluminación y dirección de fotografía en producciones audiovisuales. Ed. Altaria

KEANE, Ch. (2002) Cómo escribir un guión vendible: una guía paso a paso. Buenos Aires: Ediciones de la flor.

MARTÍNEZ, J; FERNÁNDEZ, F. (2010) Manual del productor audiovisual. Barcelona: Editorial UOC.

MEDINA, M. (2005) Estructura y gestión de empresas audiovisuales. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA).

McKEE, R. (2012) El Guió Story: substància, estructura, estil i els principis de la escriptura de guions. Barcelona: Alba Editorial.

ORIA DE RUEDA, A. (2010) Para crear un cortometraje: saber pensar, poder rodar. Barcelona: Editorial UOC.

PUJOL, C; ICART, P. Guió televisiu. Ficció i realitat Barcelona: Editorial UOC.

ROTA, C. (2003). Los primeros pasos del actor. Madrid: MR ediciones.

SEGER, L. (1987) Cómo convertir un buen guión en un guión de excelente. Madrid: Editorial Rialp, S.A.

SALVADÓ, A (2013) Estètica del paisatge cinematogràfic:el découpage i la imatge en moviment com a formes de representació paisatgística. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra (Tesi doctoral).

SÀNCHEZ, J. Narrativa audiovisual. Barcelona: UOC. Universitat Oberta de Catalunya.

SEGER, L. (1994) Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Madrid: Libros de cine: Rialp.

STAM, R. (2001) Teorías del cine. Barcelona: Ed. Paidós.

STAM, R; BURGOYNE, R (1999) Nuevos conceptos de la teoría del cine. Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad, Barcelona: Paidós Comunicación cine.

STANISLAVSKI, C. (1975) La construcción del personaje. Madrid: Alianza Editorial (Cine y comunicación).

SÁNCHEZ-BIOSCA, V. (1996) El montaje cinematográfico. Teoría y análisis, Barcelona: Paidós Comunicación Cine.

TOBIAS, R.B (1999) El guión y la trama. Madrid: Ediciones universitarias.

TRUFFAUT, F.(1974) El cine de Alfred Hitchcock. Madrid: Alianza Ed.

VANOYE, F. (1996) Guiones modelo y modelos de guión. Argumentos clásicos y modernos en el cine. Barcelona: Paidós Comunicación Cine.VILARÓ, A. (2015) La Carícia del cinema: figures de l’amor i de l’alteritat al cinema francès després de la modernitat. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra (Tesi doctoral).

VILLAIN, D. (1997) El encuadre cinematográfico, Barcelona: Paidós Comunicación Cine.

VILLAIN, D. (1993) El montaje. Madrid: Cátedra.

VOGLER, Ch. (2002) El viaje del escritor. Barcelona: Manontroppo.

ZABALBEASCOA, P. (2010) La Oralidad perdida: o cuando el texto escrito es más oral que el audiovisual: el caso de Trainspotting. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del llenguatge (Tesi doctoral).

ZUNZUNEGUI, S. (1994) Paisajes de la forma. Madrid: Cátedra.

ZUNZUNEGUI, S. (1992) Pensar la imagen, Madrid, Cátedra.