La batalla de Txernòbil

L’energia nuclear: la batalla de Txernòbil

Àrea: Tutoria, Filosofia, Humanitats, Geografia-Història, Ciències Socials, Ciències Naturals, Física i Química.

Cursos: 3r-4rt d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat.

Conceptes treballats prèviament: Tipus d’energies, processos d’industrialització a Europa, la Revolució Russa, la Guerra freda, Sociologia de la Comunicació de masses, Desenvolupament Sostenible, Comunisme/Capitalisme, Contaminació, etc.

(El següent qüestionari/treball pot utilitzar-se lliurement, tant per a un ús personal com per a realitzar activitats a l’aula; pot també copiar-se el contingut per a fer-lo arribar als alumnes en el suport que es consideri més avinent i ajustar-lo a les necessitats del grup-classe.)

Presentació

El 26 d’abril de 1986 va tenir lloc una catàstrofe sense precedents a la central nuclear de Txernòbil (Ucraïna). Arran d’un accident van alliberar-se tones de material altament radioactiu a l’atmosfera. L’explosió va arribar a 1.000 metres d’altura. A través del vent, va escampar-se la radioactivitat per gairebé tot Europa. Amb retard i de manera ineficaç, es van evacuar les 135.000 persones que vivien en una franja de 30 km al voltant de la central.

Avui dia, encara queda una part del nucli activa a l’interior de les ruïnes del reactor. Va aïllar-se amb una construcció feta d’acer i formigó per 800 mil operaris que van treballar-hi per minimitzar els efectes de la radioactivitat, la construcció era de 50 m d’alçària i va ser actualitzada el 2012 pel risc que comportava, a causa del seu deteriorament.

Metodologia:

Es recomana realitzar el treball per parelles o en grups de 4/5 alumnes.

Desenvolupament:

Per a la realització del següent treball és necessari prèviament fer un visionat del documental The Battle of Chernobyl (La Batalla de Txernòbil) d’en Thomas Johnson (2006). Aquest es veurà en classe. Pot trobar-se a:

El treball s’haurà de lliurar en PDF la data que assenyali el professor/a. Aquest haurà de tenir una portada on aparegui especificat el nom i cognoms dels alumnes que componen el grup, el curs i l’assignatura. Serà imprescindible que hi aparegui també un índex, així com la bibliografia o webgrafia consultades. Podran utilitzar-se imatges i gràfics sempre que s’indiqui la font d’aquests. En el cos del treball hi ha d’aparèixer les preguntes.

Part 1: L’energia nuclear (4 punts)

 1. Digues quin va ser el primer ús de l’energia nuclear, quan van començar les construccions de centrals amb finalitats energètiques i on van instal·lar-se.
 2. En principi, l’energia nuclear es pot obtenir per mitjà de dos processos: la fusió i la fissió nuclears. Explica el funcionament i les diferències de cadascun d’aquests.
 3. Una de les fonts d’energia que des dels seus orígens han aixecat més polèmica és l’energia nuclear. A partir del que has vist en el documental, dóna 10 raons per les quals mai faries servir aquesta energia.
 4. Hi ha persones que consideren que la por a l’energia nuclear és el que realment està malmetent el medi ambient? Com ho expliques? Hi estàs d’acord? Existeixen arguments a favor de l’energia nuclear? Quins? Per què?
 5. Quantes centrals nuclears hi ha en funcionament actualment al món i en quins països es troben.
 6. Què és l’escala INES? Descriu-la.
 7. El 2011 va passar quelcom semblant a Fukushima (Japó). Informa’t del que va succeir-hi i redactant un informe.

Part 2: Txernòbil (4 punts)

 1. Fitxa tècnica del documental: Títol original, any, duració, país, direcció, productora, etc.
 2. A partir del que has vist en documental i la informació que puguis cercar de fonts fiables, redacta un informe descrivint l’accident de la central nuclear de Txernòbil. Aquest ha d’incloure informació sobre: característiques de la central, conseqüències per a la salut de les persones que van intervenir-hi, la situació radiològica actual de les zones afectades i de la central, i el futur d’aquesta.
 3. Enumera tots els testimonis que apareixen al documental, el seu nom i la seva professió. Quin d’ells/es més t’han impactat? Per què?
 4. Explica la història de Prípiat i descriu com era la ciutat abans de l’accident. Especifica el context sociopolític de l’època.
 5. Exposa les diferents conseqüències a nivell humà que va tenir l’accident de Txernòbil, segons exposa el documental. Quants morts va suposar la catàstrofe?
 6. Per quin motiu imperava la calma en la ciutadania de Prípiat l’endemà de la catàstrofe?
 7. Per què una de les entrevistades diu que l’element més perillós derivat de l’explosió del reactor van ser “les mentides”?

Part 3: L’energia nuclear i la societat ( 2 punts)

A causa dels greus problemes que s’han derivat d’aquesta energia i dels accidents en centrals d’arreu del món, una forta sensibilització vers els perills nuclears està avui dia molt instaurada en les nostres societats.

El món de la cultura no n’és una excepció, un exemple en són diferents cançons d’artistes i grups força coneguts que han servit per denunciar l’ús d’aquesta energia, tot solidaritzant-se amb les víctimes.

15. A continuació se us en faciliten 4 exemples. Escolliu-ne dos, escolteu-les atentament, feu-ne una traducció de la lletra i expliqueu amb les vostres paraules quin és el significat i de quina manera denuncien l’ús de l’energia nuclear. Busqueu informació sobre les dues cançons i expliqueu-ne també l’origen, per què van escriure’s i enregistrar, i en homenatge de qui van compondre’s.

Bob Dylan: ‘A hard rain’s a-gonna fal’ (“The freewheelin’ Bob Dylan”, 1963)
U2: ‘Seconds’ (War, 1983)
OMD: ‘Enola Gay’ (Organisation, 1980)
Barry McGuire: ‘Eve of destruction’ (Eve of destruction, 1965)

Objectius

 • Ser conscient dels greus problemes de salut que poden derivar-se d’una elevada exposició a la radiació.
 • Conèixer les conseqüències mediambientals d’un accident nuclear i/o de la mala gestió d’aquesta energia.
 • Valorar les activitats industrials i les seves conseqüències ambientals.
 • Conèixer i assimilar el concepte de desenvolupament sostenible.
 • Reflexionar envers l’energia nuclear.
 • Desenvolupar actituds crítiques vers les males pràctiques polítiques i la manca de transparència.
 • Introduir-se al context sociopolític de la dècada dels 80 a Europa.

Competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors:

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.

Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Competència 4. Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment innovadores.

Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau .

Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.

Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT SOCIAL:

Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.

Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.

Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica.

Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

2 pensaments sobre “La batalla de Txernòbil

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s