Estudis superiors

NOTA IMPORTANT: LES CAPTURES DE PANTALLA INCLOSES EN AQUEST WEB BLOG I QUE PERTANYEN A OBRES ALIENES, SÓN DE PEL·LÍCULES TOTES ELLES JA DISTRIBUÏDES I EMESES PER DIFERENTS MITJANS I SUPORTS. LA SEVA INCLUSIÓ ES REALITZA A TÍTOL DE CITA PER A L’ANÀLISI, COMENTARI O JUDICI CRÍTIC DE L’OBRA EN QÜESTIÓ. AL SEU TORN, S’ATORGA UN MAJOR ATRACTIU AL DISSENY DEL MATERIAL DIDÀCTIC EN LÍNIA QUE CONSULTARAN ELS I LES ALUMNES. AQUEST “ÚS” NOMÉS ES REALITZA AMB FINALITATS DOCENTS O D’INVESTIGACIÓ. LA RESTA, IMATGES DESTINADES AL DISSENY DEL WEB BLOG, SÓN LLIURES DE DRETS AMB LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS.