Índex Continguts

CULTURA AUDIOVISUAL. 1r i 2n de Batxillerat.

PRESENTACIÓ MATÈRIA

Índex de continguts

Test inicial Cultura Audiovisual.

U1. IMATGE I SIGNIFICAT

1.1 La importància de la comunicació audiovisual en la societat.

1.2 Els mitjans de comunicació de masses i la societat.

1.3 Pensament i sintaxi visual. La percepció: sensació i memòria visual.

1.4 Tipologies i funcions de la imatge.

1.5 Components i lectures de la imatge.

1.6 Pràctica 0 (individual): Comunicar amb imatges. Anàlisi Introducció Blue Velvet (David Lynch, 1986)

1.7 Pràctica 1 (individual): Anàlisi d’una imatge (Pintura).

U2. LA IMATGE FIXA

2.1 Història de la fotografia.

2.2 La composició.

2.3 La il·luminació part I.

2.4 El color en el cinema.

2.5 El còmic.

2.6 Pràctica 2A (grups 2-3): Direcció de fotografia: Imitació del fotograma d’una pel·lícula.

2.7 Pràctica 2B (grups 2): La bellesa de la imatge: Zhang Yimou.

U3. LA IMATGE EN MOVIMENT

3.1 Glossari audiovisual.

3.2A De la idea a l’story line.

3.2B Guió: Celtx.

3.2C Els 16 errors d’en Chion.

3.2D Les llavors immortals.

3.2E Figures retòriques I

3.2F El guionista.

3.3A El realitzador.

3.3B Realització: tipus de plans.

3.3C Angulacions i moviments de càmera.

3.3D El guió tècnic.

3.3E L’storyboard.

3.3F Continuïtat Part I.

3.3G Formats i sistemes de compressió.

3.4 El muntatge.

3.5 Nous cinemes.

3.6 Moviments cinematogràfics.

3.7 Filmografia PAU Cultura Audiovisual.

3.8 Pràctica 3A: Test Guió Audiovisual.

U4. INTEGRACIÓ SO-IMATGE EN LA CREACIÓ AUDIOVISUAL

4.1 So i música amb la imatge.

4.2 Recursos teòrics I

4.3 Recursos teòrics II

4.4 El compositor.

4.5 Original soundtracks.

4.6 Pràctica 4A (grups 3): Edició i integració del so en l’escena d’una pel·lícula.

4.7 Soundtrap 1: iniciació.

4.8 Soundtrap 2: veus i loops. 

U5. PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

5.1 La producció audiovisual.

5.2 La preproducció d’un curtmetratge.

5.3 Edició de vídeo.

5.4 Pràctica 5A (grups 2): Lectura “La llavor immortal”.Gaudir i aprendre amb la Llavor Immortal.

5.5 Pràctica 5B (individual o 2): Lectura “La Llavor immortal”. L’Odissea.

U6. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

6.1 La televisió.

6.2 Documental vs reportatge.

6.3 La ràdio.

6.4 Secció programa.

6.5 Multimèdia.

6.6 Els gèneres cinematogràfics.

6.7 Pràctica 6A (grups de 2): Anàlisi fílmic: Groundhog day.

U7. LA PUBLICITAT

7.1 Lectures de la publicitat.

7.2 Pràctica 7A (Voluntària per pujar nota) (grups de 4): Nova Vlna, escola de Barcelona, Neorealisme italià i cinema hongarès.

BIBLIOGRAFIA