Qüestions legals

En relació als aspectes legals, els recursos didàctics creats per l’Arch Stanton tenen una Llicència Creative Commons que permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i crear a partir de la proposta, sempre que sigui sense una finalitat comercial. Les noves propostes derivades, en cas d’existir, no poden ser utilitzades comercialment, ni poden penjar-se en un altre espai web.

Pel que fa als articles, també disposen un tipus de Llicència Creative Commons, però en aquest cas només es permet la compartició i consulta d’aquests per a l’aprenentatge, sempre que es reconegui l’autoria. No poden ser modificats de cap manera, ni ser utilitzats amb una finalitat comercial.

En resum, les propostes d’activitats poden utilitzar-se lliurement, tant per a un ús personal, com per a realitzar a l’aula; pot també copiar-se el contingut per a lliurar-lo en el suport que es consideri més avinent i modificar-lo o adaptar-lo al nivell grup-classe, però no és permesa la còpia per a qualsevol ús comercial o penjar de nou a internet en qualsevol format. Quant als articles, són de lliure consulta i poden compartir-se, però no es permesa la modificació, tampoc cap ús comercial. Ambdós casos la consulta dels materials pot fer-se de forma gratuïta i sense necessitat de subscripció.

Les imatges/captures de pantalla incloses en aquesta Web i que pertanyen a obres alienes, són de pel·lícules totes elles ja distribuïdes i emeses per diferents mitjans i suports. La seva inclusió es realitza a títol de cita per a l’anàlisi, comentari o judici crític de l’obra en qüestió. Al seu torn, s’atorga un major atractiu al disseny del material didàctic en línia que consultaran els i les alumnes, professores i professors. Aquest “ús” només es realitza amb finalitats docents o d’investigació. La resta, imatges destinades al disseny del Web Blog, són lliures de drets/llicència Creative Commons, o bé amb llicència pròpia Arch Stanton.