Qüestions legals

En relació als aspectes legals, els recursos didàctics creats per l’Arch Stanton tenen una Llicència Creative Commons que permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i crear a partir de la proposta, sempre que sigui sense una finalitat comercial. Les noves propostes derivades, en cas d’existir, tampoc poden ser utilitzades comercialment, ni han d’estar subjectes a una llicència amb els mateixos termes que l’obra original.

Pel que fa als articles, també disposen un tipus de Llicència Creative Commons, però en aquest cas només es permet la consulta d’aquests per a l’aprenentatge i que es puguin compartir, sempre que es reconegui l’autoria. No poden ser modificats de cap manera, ni ser utilitzats amb una finalitat comercial.

En resum, les propostes d’activitats poden utilitzar-se lliurement, tant per a un ús personal, com per a realitzar a l’aula; pot també copiar-se el contingut per a lliurar-lo en el suport que es consideri més avinent i modificar-lo o adaptar-lo al nivell grup-classe, però no és permesa la còpia per a qualsevol ús comercial o penjar de nou a internet en qualsevol format. Quant als articles, són de lliure consulta i poden compartir-se, però no es permesa la modificació, tampoc cap ús comercial. Ambdós casos la consulta dels materials pot fer-se de forma gratuïta i sense necessitat de subscripció.

Les imatges/captures de pantalla incloses en aquesta Web i que pertanyen a obres alienes, són de pel·lícules totes elles ja distribuïdes i emeses per diferents mitjans i suports. La seva inclusió es realitza a títol de cita per a l’anàlisi, comentari o judici crític de l’obra en qüestió. Al seu torn, s’atorga un major atractiu al disseny del material didàctic en línia que consultaran els i les alumnes, professores i professors. Aquest “ús” només es realitza amb finalitats docents o d’investigació. La resta, imatges destinades al disseny del Web Blog, són lliures de drets/llicència Creative Commons, o bé amb llicència pròpia Arch Stanton.