The last of the Mohicans.

Answer the questions about:

The last of the Mohicans (Michael Mann, 1992)

Àrea: English Language. History.

Curs: 3r – 4rt d’ESO.

Conceptes treballats prèviament: Visionat de la pel·lícula, història universal, colonialisme europeu a Amèrica, guerra colonial a Nord Amèrica entre França i Gran Bretanya a mitjans del S.XVIII.

(La següent activitat creada per l’Arch Stanton, pot utilitzar-se lliurement -tant per a un ús personal com per a realitzar activitats a l’aula- pot també copiar-se el contingut per a lliurar-lo en el suport que es consideri més avinent o bé adreçar als alumnes a la web. En cap cas pot utilitzar-se per a un ús comercial o per a penjar el contingut en un altre espai.)

1. Questions:

 • What’s the historical context of the film?
 • Who was the commander of Fort William Henry?
 • What nationality was Montcalm?
 • What tribe do Magua belong to?
 • Do Hawkeye and the Mohicans speak english language? Which is their language?
 • Which two characters are killed at the end of the story?
 • What kind of film (and novel) is “the last of the mohicans”? Who’s the author?
 • Would you recommend the movie? Why?

2. Which of these themes are present in “the Last of the Mohicans”. Put a “tick” for yes and a “cross” for no.

 • Love between people of different races.
 • Man’s love nature.
 • The power of superstition.
 • The friendship between politicians.
 • Revenge.
 • The social networks.
 • World War II
 • The imperialism of the Spaniards in South America.
 • The importance of brotherhood between people of different races.
 • Spanish Civil War.
 • The struggle for power.
 • The horror of war.
 • The environment.
 • The “law of the strongest”.
 • The importance of building schools.
 • The role of religion.
 • The german culture.
 • The importance of racial tolerance.

3. What happens during the battle for Cora?

4. Try to make a 5-line summary of this Washington Post article about the movie:

5. Now, try to do a translation and summary of 5 lines (in English) about this article related to Daniel Day Lewis, the leading actor in the film.

6. Did you like the ending of the story? Why?

7. Write a resume of the main plot of the film. 10 lines at least.

8. The James Fenimore Cooper Society was founded in 1989, and it’s dedicated to:

 • “Promoting the study of the life and works of James Fenimore Cooper (1789-1851).
 • Encouraging the enjoyment of his 32 novels, and appreciation of his ideas.
 • Providing useful information to students, scholars, and readers.
 • A special section is devoted to the life and works of Cooper’s eldest daughter, Susan Fenimore Cooper (1813-1894)”
  Search the web an information about the author that you consider important; summarize it in 3 lines.

9. Trevor Jones

The music of The Last Of the Mohicans was composed by Trevor Jones. Answer the following questions related to this composer:

 • What international film awards won the Soundtrack of the film?
 • Which other musicians, now also very well-known, helped Trevor Jones in the creation of the Soundtrack?
 • Write the name of 5 films with a Soundtrack created by Trevor Jones.
 • Try to describe the music of The Last of the Mohicans in 5 lines.
 • Write a small biography of Trevor Jones.

Competències bàsiques de l’àmbit social:

Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics .

Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.

Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.

Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica.

Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC (LLENGÜES ESTRANGERES):

Competència 1. Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic.

Competència 4. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic.

Competència 6. Seleccionar i utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos i per adquirir coneixement.

Competència 10. Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics.

Competència 11. Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics.

 Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons

One thought on “The last of the Mohicans.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s