Mirades entre desconeguts

Pràctica individual de reflexió relacionada amb la conquesta i colonització d’Amèrica.

Conquest of Paradise (Ridley Scott, 1992); A New World (Terrence Malick, 2005); The Mission (Roland Joffé, 1986);También la lluvia (Icíar Bollaín, 2010)

Àrea: Tutoria, Ciències Socials, Geografia, Història, Filosofia i Narrativa Audiovisual.

CURSOS: 3r d’ESO.

Conceptes treballats prèviament: Les civilitzacions extraeuropees al s.XV: Amèrica. Els 1rs descobriments europeus: Portuguesos i la conquesta d’Amèrica. Colom, conquesta i colonització espanyola d’Amèrica. L’Amèrica espanyola i el domini europeu del món. Conseqüències del domini europeu.

(La següent proposta de didàctica pot utilitzar-se lliurement, tant per a un ús de consulta personal com per a realitzar activitats a l’aula; pot també copiar-se el contingut per a lliurar-lo als alumnes en el suport que es consideri més avinent i ajustar-lo a les necessitats del grup-classe. En cap cas es permet la còpia del contingut per penjar-lo en una altra web o publicar-lo en qualsevol suport)

Presentació

Llegeix atentament: En aquesta activitat analitzarem com és presentada la Història de les colonitzacions a través del cinema i reflexionarem envers la línia que separa ficció i realitat. Ho farem amb 4 escenes que plantegen una reflexió de les relacions que van establir-se entre colonitzadors i població autòctona americana durant els primers contactes.

Procediment: Visionarem 4 escenes de pel·lícules que tenen una relació directa amb la temàtica estudiada. Després que hagis vist atentament cada escena, el professor et deixarà un temps (un minut aprox.) per encerclar la resposta que consideris més avinent a les qüestions que es plantegen. Les escenes es projectaran ordenades cronològicament en funció dels fets que es narren.

Recomanacions: Les opcions de resposta van dirigides a potenciar la teva reflexió i demostrar que has comprès algunes idees. No et capfiquis en buscar una opció correcta, utilitza el sentit comú i pensa en tot el que hem parlat en la unitat. Quan finalitzis, després de la 4ª escena, i un cop omplert el petit qüestionari de la pàgina 3, el professor recollirà les fitxes i farem un comentari conjunt i obert com a reflexió final de l’activitat.

Nota: El següent vídeo va destinat exclusivament a un ús educatiu i per treballar l’activitat a l’aula.

ESCENA 1: 1492: Conquest of Paradise (Ridley Scott, 1992)

Introducció: La història narra els viatges de Cristòfor Colom (Gérard Depardieu) a Amèrica. L’escena que presentem, mostra el 1r contacte dels espanyols amb els indígenes al 1492. Duració escena: 3’10’’

Qüestions:

1. En el 1r contacte visual entre espanyols i indígenes, l’actitud d’ambdós bàndols és de:

a) Violència i agressivitat.

b) Simpatia i gratitud.

c) Sorpresa i desconfiança.

2. L’actitud de Colom en tot moment és:

a) Violenta.

b) Conciliadora.

c) Avorrida.

3. Una de les coses que intenta mostrar Ridley Scott amb l’escena és que les emocions, i en aquest cas el somriure, són:

a) Patrimoni d’uns pocs.

b) Un llenguatge universal

c) Perilloses per segons quines situacions.

4. Creus que la reacció d’en Colom i els seus acompanyants a la pel·lícula és la més adequada?

a) Segurament sí.

b) No, haurien de ser més violents

c) Haurien d’haver marxat.

ESCENA 2: A New World (Terrence Malick, 2005)

Introducció: El Nou Món ens explica el viatge dels anglesos a Amèrica l’any 1607, amb l’objectiu de trobar noves terres i recursos i la fundació de Jamestown, 1r assentament britànic a Amèrica. Terrence Malick compagina la seva visió de la colonització d’Amèrica del Nord amb una versió de la coneguda història de Pocahontas. L’escena ens mostra l’inici de la relació del capità Smith amb Pocahontas i com aquest s’integra en la comunitat indígena. Duració escena: 3’ 41’’

Qüestions:

5. L’escena presenta un contrast representat pel capità Smith, per un costat, ensenya la seva llengua a Pocahontas, i per l’altre, s’esforça per comprendre la dels indígenes americans. Creus que en la realitat l’actitud dels britànics va ser la mateixa?

a) Sí, només va acabar imposant-se la llengua més fàcil.

b) No, per això van imposar-se les llengües dels colons

c) No, perquè no valia la pena, una llengua només és per comunicar-se.

6. El capità Smith intenta integrar-se, creus que és l’actitud correcta?

a) Sí, més quan es troba en una terra que no és la seva, amb una nova cultura.

b) No, els indígenes són els que haurien d’esforçar-se.

c) El capità és el convidat, per tant els indígenes l’haurien d’atendre millor.

7. Per què el capità Smith, al final de l’escena, diu “el que pensava que era un somni resulta que era real”?

a) Per la bellesa dels paisatges.

b) Per la innocència i bondat dels indígenes.

c) Per la incomoditat de viure en un lloc com aquell.

ESCENA 3: The Mission (Roland Joffé, 1986)

Introducció: En una missió jesuïta de mitjans del segle XVIII, dos homes treballen per convertir al cristianisme la població autòctona (guaranís) a través de l’educació. L’escena mostra com un jesuïta espanyol, atrau l’atenció dels guaranís tocant l’oboè. Duració escena: 3’ 51’’

Qüestions:

8. El principal missatge que ens intenta donar aquesta escena és:

a) La música no interessava als guaranís.

b) Els guaranís agafen pres al jesuïta per tocar l’oboè.

c) L’Art, que és universal, pot tenir més poder que la política.

ESCENA 4: También la lluvia (Icíar Bollaín, 2010)

Introducció: La pel·lícula està ambientada en l’actualitat. Un director de cinema i el seu cap de producció viatgen a Bolívia per fer una pel·lícula sobre la conquesta d’Amèrica. A Bolívia, es troben amb un país pobre i amb moltes protestes per l’anomenada “Guerra de l’aigua”. L’escena explica el rodatge d’una “escena” dins la ficció. El personatge que interpreta un indígena, forma part de les mobilitzacions relacionades amb la privatització de l’aigua. Duració escena: 2’ 53’’

Qüestions:

9. Quina és la metàfora de l’escena?

a) Si no paguen més als actors bolivians, no actuaran.

b) Les colonitzacions, en certa mesura, continuen existint.

c) Que es fa molt difícil fer rodatges en països subdesenvolupats.

10. Podríem establir un paral·lelisme entre l’actitud del director i la d’un:

a) Indígena.

b) Colonitzador.

c) Actor.

Autoavaluació alumne:

L’activitat m’ha agradat: Gens Poc Força  

Molt

 

He entès què s’hi havia de fer: Gens Poc Força  

Molt

 

M’agrada relacionar l’assignatura amb el cinema Gens Poc Força Molt
Pel meu compte veuré alguna de les pel·lícules: Mai Ho dubto Probablement Segur
M’agradaria tornar a fer una activitat semblant Mai Poc Sempre
L’escena que més m’ha agradat: 1 2 3  

4

 

Objectius d’aprenentatge.

Amb la realització d’aquesta activitat, es volen assolir els següents objectius:

 1. Valorar i conèixer la riquesa de les civilitzacions “precolombines” abans de l’expansió i conquesta de les potències europees.
 2. Desenvolupar una visió crítica i mostrar solidaritat amb els pobles privats dels seus drets o recursos.
 3. Valorar i respectar la diversitat, entesa com a patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món.
 4. Comprendre quina és la tasca i responsabilitat de l’historiador.

Competències bàsiques (Àmbit Social).

Amb la realització d’aquesta activitat, s’afavorirà l’assoliment de les competències següents:

 • Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i crear-ne de nou per a les generacions futures.
 • Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.
 • Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

Competències bàsiques d’altres Àmbits (Lingüístic, Artístic i de la Cultura i els Valors).

Amb la realització d’aquesta Unitat Didàctica, s’afavorirà l’assoliment de les competències transversals següents:

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic:

 • Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.

Competències bàsiques de l’àmbit artístic:

 • Competència 9: Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social.
 • Competència 10: Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció social.

Competències bàsiques de l’àmbit de la cultura i els valors:

 • Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
 • Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.

One thought on “Mirades entre desconeguts

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s