7.1 Lectures de la Publicitat

Lectures obligatòries:

ROM, J. L’adaptació dels llenguatges visuals al discurs de la publicitat (Llegir pp. 7-41) (Universitat Oberta de Catalunya). Enllaç aquí. (Apartat 1: la posada en escena del relat publicitari; Apartat 2: la retòrica visual, la significació del missatge publicitari.)

ROM, J; SABATÉ, J. Anàlisi i aplicacions del llenguatge publicitari (Llegir pp. 9-16 i 48-57) (Universitat Oberta de Catalunya). Enllaç aquí. (Apartat 1: persuasió, informació i seducció. Apartat 7: gèneres publicitaris.)

(Nota: Els PDF inclosos en aquesta web i que pertanyen a obres alienes, són obres totes elles ja distribuïdes i emeses per diferents mitjans i suports. La seva inclusió es realitza a títol de cita per a l’anàlisi, pràctica, comentari o judici crític. Aquest “ús” només es realitza amb finalitats docents o d’investigació. No es permet la seva redistribució per a qualsevol altre mitjà.)

ACTIVITAT I:

Amb tot el que has llegit i après en els apartats 6.1, 6.2, 6.3 i 7.1 completa la següent taula amb les informacions que es demanen. Descarrega-la aquí.

ACTIVITAT II:

Amb tot el que has llegit i après en els apartats 6.1, 6.2, 6.3 i 7.1 completa la següent taula amb les informacions que es demanen. Descarrega-la aquí.