U6: Els mitjans de comunicació audiovisual

6.1 Els mitjans de comunicació. Els mitjans com a servei públic. Llibertat d’expressió i drets individuals de l’espectador (Vídeo).

6.2 La dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promouen situacions de discriminació i exclusió (Article).

6.3 Característiques expressives de televisió i ràdio: gèneres, formats de programes, la televisió i la ràdio del futur, la televisió i la ràdio interactiva (Article).

6.4 Audiències i programació: obtenció de dades, elaboració d’estadístiques i transcendència en la producció (Article).

6.5 Els mitjans de comunicació audiovisuals de lliure accés: Internet i socialització de la informació, comunicació i creació. Usos responsables (PPT).

6.6 Identificació i descripció de les diferents sortides professionals relacionades amb la fotografia (fotografia artística, fotoperiodisme, edició fotogràfica, etc.) i amb els mitjans audiovisuals (direcció, realització, postproducció, etc.) (PPT).

• Pràctica 6A (grups de 4): Guió tècnic i Storyboard d’un curtmetratge.

• Pràctica 6C (grups de 2): Anàlisi fílmic: Groundhog day.

• Pràctica 6B (grups de 4): Reportatge Sant Jordi.

– Control Unitat 6.

– Simulacre 1 Prova Selectivitat (2n Batx.)