U4: Integració So-Imatge en la creació audiovisual

4.1 Evolució de la integració del so en la imatge: del cinema mut al sonor, l’slapstick (Article).

4.2 Banda Sonora. Funció expressiva del so: els diàlegs, la veu en off, els efectes. Adequació de la música i el so a les intencions expressives i comunicatives (PPT i Vídeos).

4.3 Gravació i difusió del so i la música. Tipus essencials de microfonia. Sistemes de gravació i difusió musical: monofònics, estereofònics, Dolby Surround, MP3, entre d’altres (PPT).

4.4 Postproducció i creació d’imatges digitals (PPT i Vídeos).

• Pràctica 4A (grups 3): Edició i integració del so en l’escena d’una pel·lícula.

• Pràctica 4B (individual o 2): Lectura “La Llavor immortal”. L’Odissea.

– Control Unitat 4 (1r Batx.).