Avaluació

Recordeu que el curs 2019-20 els dos cursos de Batxillerat fareu el mateix temari.

Les proves seran les mateixes a excepció dels simulacres de selectivitat que només hauran de fer els alumnes de 2n de Batxillerat.

Les pràctiques també seran les mateixes, però com haureu observat, algunes d’aquestes ofereixen la possibilitat d’escollir-ne una o altra.

Més de 4 faltes d’assistència no justificades per trimestre comportaran suspendre el trimestre.

Les diferents possibilitats de recuperació dels trimestres s’especificaran durant el curs.

1r TRIMESTRE

PROVA 1 TRIMESTRAL: U1. IMATGE I SIGNIFICAT + U2. LA IMATGE FIXA = 50% de la nota final de trimestre (un 10% d’aquesta correspondrà a l’avaluació del ExE).

Pràctica 0 (individual): Comunicar amb imatges. Anàlisi Introducció Blue Velvet (David Lynch) = 10% de la nota final del trimestre.

Pràctica 1 (individual): Anàlisi d’una imatge (Pintura) = 20% de la nota final del trimestre.

Pràctica 2A (grups 2-3): Direcció de fotografia: Imitació del fotograma d’una pel·lícula o Pràctica 2B (grups 2): La bellesa de la imatge: Zhang Yimou = 20% de la nota final del trimestre.

NOTA FINAL 1r TRIMESTRE = 50% PROVA (CONTROL) + 50% 3 PRÀCTIQUES.

2n TRIMESTRE

PROVA 2 TRIMESTRAL: U3. LA IMATGE EN MOVIMENT + U4. INTEGRACIÓ SO-IMATGE EN LA CREACIÓ AUDIOVISUAL + U5. PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA = 50% de la nota final de trimestre (un 10% d’aquesta correspondrà a l’avaluació del ExE).

Pràctica 3A (grups 4): Elaboració story line, sinopsi i argument d’un curtmetratge o Pràctica 3B (grups 4): Vídeo clip Carnestoltes = 18% de la nota final del trimestre.

Pràctica 4A (grups 3): Edició i integració del so en l’escena d’una pel·lícula o Pràctica 4B (individual o 2): Lectura “La Llavor immortal”. L’Odissea = 16% de la nota final de trimestre.

Pràctica 5A (grups 2): Lectura “La llavor immortal”.Gaudir i aprendre amb la Llavor Immortal o Pràctica 5B (grups de 4): Escaleta i Guió literari d’un curtmetratge = 16% de la nota final del trimestre.

NOTA FINAL 2n TRIMESTRE = 50% PROVA 2 (CONTROL) + 50% 3 PRÀCTIQUES.

3r TRIMESTRE

1r de Batxillerat: PROVA 3 TRIMESTRAL: U6. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL + U7. LA PUBLICITAT = 50% de la nota final de trimestre (un 10% d’aquesta correspondrà a l’avaluació del ExE).

2n de Batxillerat: MITJANA DE LA PROVA 3 TRIMESTRAL (U6. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL + U7. LA PUBLICITAT) + SIMULACRE 1 PROVA SELECTIVITAT = 50% de la nota final de trimestre (un 10% d’aquesta correspondrà a l’avaluació del ExE).

Pràctica 6A (grups de 4): Guió tècnic i Storyboard d’un curtmetratge o Pràctica 6B (grups de 2): Anàlisi fílmic: Groundhog day (Harold Ramis) o Pràctica 6C (grups de 4): Reportatge Sant Jordi = 50% de la nota final del trimestre.

NOTA FINAL 3r TRIMESTRE = 50% PROVES + 50% 1 PRÀCTICA.

FINAL

Nota final 1r de Batxillerat: 90% MITJANA TRIMESTRES + 10% PROVA FINAL.

Nota final 2n de Batxillerat: 80% MITJANA TRIMESTRES + 10% PROVA FINAL + 10% Simulacre 2 Control Selectivitat