Babel

Babel: una pràctica geogràfica.

ÀREA: GEOGRAFIA, CIÈNCIES SOCIALS, TUTORIA, CINEMA, CULTURA I VALORS ÈTICS.

CURS: BATXILLERAT / 3r-4T D’ESO

CONCEPTES TREBALLATS PRÈVIAMENT: GLOBALITZACIÓ, MIGRACIONS, EL MÓN RURAL, GEOGRAFIA URBANA I ECONÒMICA.

(La següent activitat pot utilitzar-se lliurement, tant per a un ús personal com per dur a terme a l’aula. Pot també copiar-se el contingut per a lliurar-lo en el suport que es consideri més avinent, o bé adreçar a l’alumnat a la web ArchStanton.org En cap cas pot utilitzar-se per a un ús comercial o per a penjar-ho en un altre espai d’internet. L’autoria de l’activitat és l’ArchStanton.org i s’agrairia citar-la).

“Las auténticas fronteras, más que líneas físicas exteriores, están dentro de nosotros, son barreras del mundo de las ideas. Entendí que lo que nos hace felices como seres humanos puede ser muy diferente, pero lo que nos hace desgraciados y vulnerables, más allá de la cultura, la raza, el idioma o el nivel económico, es lo mismo para todos.” ‘Babel’. (2006) Alejandro González Iñárritu. Guión: Guillermo Arriaga

PRESENTACIÓ

La torre de Babel fou segons la Bíblia, una espècie de ciutat vertical en forma de torre que construïren els humans després del gran diluvi universal. La interpretació catòlica ens diu que els humans que es trobaven allí parlaven una única llengua, però com que eren egoistes i no es preocupaven de la seva espiritualitat, Déu els castigà, multiplicant el nombre de llengües, perquè així no es poguessin comunicar entre ells, per tant, la construcció de la ciutat quedà a mitges i va ser aleshores quan la humanitat va dispersar-se arreu.

La història, independentment que sigui més o menys versemblant, és una metàfora de la importància de la comunicació. I d’això va Babel- pel·lícula, de la comunicació, o més aviat, de la incomunicació.

La trama de Babel (A. González Iñárritu, 2006) també s’inspira en el conegut “Efecte papallona” de la “La teoria del caos”. Aquest consisteix en l’ampliació d’errors que poden aparèixer en un sistema complex a partir d’un petit detall o metafòricament, l’aleteig d’una papallona. La teoria ens diu que res està aïllat encara que ens trobem en un sistema caòtic i, per tant, qualsevol petit detall afecta el tot. A la pel·lícula Babel, aquest petit element que irromp en el caos, està representat per la bala que a priori dispara al buit un nen del Marroc amb una escopeta, que alhora va ser regalada al seu pare. Aquest fet influirà en les vides de persones d’arreu del món.

La pel·lícula es desenvolupa en diferents localitzacions: Japó, Marroc, Mèxic i els Estats Units. Les llengües de la pel·lícula són l’espanyol, llengua de signes, àrab i anglès.

Babel és un bon resum de molts dels temes tractats en la matèria. A través de diverses històries que tenen més d’un denominador comú, podem reflexionar vers moltes qüestions. És com una bona classe de Geografia que tracta: el paper de les tecnologies en la societat, el desenvolupament urbà, el món rural, les relacions diplomàtiques, desequilibris territorials, la globalització, els mitjans de comunicació, etc. Tal com explica el pla docent de la matèria: “la geografia estudia la relació entre les societats humanes i el medi, localitza els fenòmens que es produeixen com a fruit d’aquesta relació i, finalment, identifica les diferents regions que resulten d’aquests fenòmens, així com els fluxos i nodes que les articulen.“ I si Babel va d’alguna cosa, és de relacions entre societats humanes i la influència del medi en aquestes.

A part de tot això, destacar el bon treball de les interpretacions, el fantàstic guió (un cop més) de Guillermo Arriaga i la Banda sonora d’en Gustavo Santaolalla.

Si us agrada la pel·lícula, us recomano veure també Amores Perros (2000) i 21 Gramos (2003) del mateix director i guionista.

DESENVOLUPAMENT

La pràctica consisteix a omplir alguns dels diferents apartats/temes que hem treballat durant el trimestre amb les relacions i reflexions que establiu entre film i temari. Heu de vincular els continguts de la matèria de Geografia amb el tema, argument, escenes, trames, localitzacions, personatges etc. Imagineu que heu de crear una espècie d’apunts de la matèria a partir de la pel·lícula.

Important: vehicular continguts de la matèria amb els continguts de les escenes. S’ha d’explicar la relació que hi establiu, el per què, i com allò que succeïx reflecteix algun aspecte dels continguts treballats a classe.

El cos del treball ha de constar del desenvolupament d’aquests apartats que alhora són els que us serviran per confeccionar l’índex (si s’escau, podeu afegir-ne més):

0.INTRODUCCIÓ.

0.1 Fitxa tècnica

0.2 Significat del títol.

0.3 Context geogràfic del film.

0.4 Introducció als vincles geogràfics.

1. GEOPOLÍTICA I GLOBALITZACIÓ.

1.1 Identificació en la pel·lícula de de les transformacions i desequilibris d’un món globalitzat, divers, desigual.

1.2 Centres de poder i grans àrees socioeconòmiques que mostra la pel·lícula.

1.3 Anàlisi de les relacions centre/perifèria i el tractament que se’n fa.

1.4 La deslocalització a escala global i la globalització cultural.

2. GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ.

2.1 Anàlisi de la distribució, estructura i dinàmica natural de la població.

2.2 Identificació i valoració dels canvis i permanències en relació amb els models de fecunditat i familiars.

2.3 Natalitat, mortalitat i esperança de vida.

3. SECTORS ECONÒMICS.

3.1 Anàlisi de la dimensió social, econòmica, ambiental i cultural dels paisatges rurals.

3.2 Valoració de l’agricultura, la ramaderia i la pesca en el món.

3.3 Anàlisi del paper econòmic i la incidència mediambiental dels espais turístics.

3.4 Valoració dels serveis socials i les polítiques referides a l’educació i la sanitat.

4. LES MIGRACIONS.

4.1 Identificació dels impactes econòmics i culturals dels fluxos migratoris, de les seves variables espacials i dels reptes de futur.

4.2 Polítiques migratòries i frontereres.

4.3 Valoració de la diversitat cultural de l’entorn, assumint els valors democràtics de la convivència i el respecte.

5. GEOGRAFIA URBANA.

5.1 Estil de vida i morfologia urbana.

5.2 Zones urbanes.

5.3 Funcions de les ciutats.

6. VALORACIÓ PERSONAL DEL FILM.

7. BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA PRÀCTICA

 • Aprofundir, revisar i reflexionar envers el temari de Geografia.
 • Comprovar com els coneixements geogràfics són presents en el contingut de moltes pel·lícules.
 • Comprendre el treball de fons que hi ha en la creació del guió d’una pel·lícula i com s’aconsegueix vehicular el tema i subtemes d’aquesta amb la trama i les accions dels personatges.
 • Aprendre a estimar el cinema.

OBJECTIUS DE LA MATÈRIA RELACIONATS AMB LA PRÀCTICA

 • Analitzar les activitats productives, el seu procés de canvi i els seus impactes socials, territorials i mediambientals, reconeixent que els agents humans són actualment els factors primordials en la configuració dels espais de producció.
 • Identificar els trets essencials de la distribució, dinàmica i estructura de la població, incorporant si escau la visió de gènere, i la seva influència en la configuració dels processos que defineixen l’espai.
 • Adquirir una consciència crítica en relació amb els límits del creixement i l’esgotament dels recursos i a les desigualtats socioeconòmiques.
 • Conèixer l’abast de les polítiques socials i de preservació del patrimoni natural i cultural i valorar les decisions que afecten la gestió dels recursos i l’ordenació del territori.
 • Identificar i comprendre els elements bàsics de l’organització del territori, utilitzant conceptes i destreses específicament geogràfiques, aplicats a la comprensió de l’organització politicoterritorial de les diferents administracions, distingint la diversitat de competències territorials.
 • Manifestar disposició per participar activament en l’ordenació del territori, en la conservació del patrimoni paisatgístic i en un repartiment just dels recursos a escala mundial.

METODOLOGIA I FORMAT DE LLIURAMENT

– La pràctica s’ha de realitzar de forma individual.

– A classe farem un 1r visionat del film. En aquest no cal prendre apunts. Sí que us recomano fer-ne un 2n, i aquí sí que haurieu de prendre alguna nota.

– Data límit lliurament: a tot estirar, DIVENDRES xx de xxxxx (pot entregar-se abans).

– Format de lliurament: PDF, WORD o DOCS. Lletra 12, interlineat senzill. Tipus de lletra: lliure.

– Portada: busqueu un títol de la pràctica que vehiculi la matèria amb el títol de la pel·lícula. Afegiu el vostre nom i cognoms en aquesta i la data de lliurament.

– Mínim de pàgines escrites: 3 (sense comptar la portada, autoavaluació, imatges i l’índex). Màxim de pàgines: no n’hi ha. (Numereu-les).

– Consells:

 • Afegiu abans en la pàgina anterior a la webgrafia la graella d’autoavaluació.
 • Podeu incloure imatges, gràfics o captures de pantalla en el treball sempre que no afecti al mínim d’extensió.
 • No inclogueu resums del temari en el text de la pràctica, és important interrelacionar el vostre treball amb els coneixements apresos, però d’una manera reflexiva i justificada.
 • Qualsevol plagi serà sancionat amb un 0 en la nota de la pràctica.
 • Podeu consultar materials sempre que s’afegeixi la referència en un últim apartat anomenat “Bibliografia i webgrafia”.
 • Podeu també citar textualment aquestes fonts, sempre que sigui entre cometes o bé reescrivint i resumint amb les vostres paraules la informació en qüestió i citant-la al final.

AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE:

L’activitat m’ha agradat: Gens Poc Força  

Molt

 

He entès què s’hi havia de fer: Gens Poc Força  

Molt

 

M’agrada relacionar l’assignatura amb el cinema Gens Poc Força  

Molt

 

Satisfacció de la meva feina: Insuficient Suficient Notable  

Excel·lent

 

M’agradaria tornar a fer una activitat semblant: Mai Poc  

Sempre

 

Valoració del film: 1 2 3  

4

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • 1-4: Pot donar-se algun dels casos següents: l’alumne no ha deixat clar les relacions entre contingut del film i de la matèria. El text està poc treballat i ple de faltes ortogràfiques. L’alumne/a ha copiat. L’alumne no ha vist amb atenció la pel·lícula i/o no ha comprès la pràctica.
 • 5: L’alumne ho ha resolt sense massa esforç, però d’una forma correcta. Té algun apartat sense completar.
 • 6-7: L’alumne ha fet comentaris i aportacions correctes i pròpies del seu nivell. Ha completat tots els apartats.
 • 8-9: L’alumne ha fet bons comentaris i ha interrelacionat bé el contingut del film amb els temes que es proposen de la matèria. Hi ha un esforç per comprendre tot el que ofereix la pel·lícula i resoldre la pràctica el millor possible.
 • 10: L’alumne ha fet aportacions pròpies i excel·lents, ha completat molt bé tots els apartats, ha interrelacionat de forma brillant el temari i contingut del film; ha entès perfectament el sentit de la pràctica i el missatge del film.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s