Shakespeare enamorat

Treball de comprensió de la pel·lícula:

Shakespeare in Love (John Madden, 1998)

Àrea: Història. Literatura. Història de la Literatura. Història de l’art.

Curs: 2n, 3r i 4rt d’ESO.

Conceptes treballats prèviament: Visionat de la pel·lícula, Teatre europeu, William Shakespeare, l’era Isabelina.

Metodologia: el treball pot realitzar-se per parelles o individualment. El professor/a decidirà en funció del grup-classe si fer una de les parts o les 4.

(La següent activitat pot utilitzar-se lliurement, tant per a un ús personal, com per a realitzar activitats a l’aula; pot també copiar-se el contingut per a lliurar-lo en el suport que es consideri més avinent o adreçar als alumnes al blog Arch Stanton.)

Part 1: William Shakespeare (10 punts)

 1. William Shakespeare va ser un: a) Dramaturg i poeta. b) Novellista i actor. c) Historiador i director de teatre.
 2. Va viure entre: a) Mitjans del S.XV i principis del S.XVI. b) Mitjans del S.XVI i principis del XVII. c) Principis del S.XIX i principis del S.XX.
 3. Shakespeare va començar a adquirir fama i popularitat a: a) Manchester, on va començar a treballar per la Metro Goldwyn Mayer, propietària de dos teatres, el Globe i el Teatre dels Somnis. b) Londres, on va començar a treballar per la companyia Chaberlain’s Men, propietària de dos teatres: The Globe y Blackfriars. c) Edimburgh, on va començar a treballar per la companyia Chaberlain’s Men, propietària de dos teatres: The Globe y BigHouse.
 4. Un dels seus primers èxits va ser: a) El poema Venus i Apol·lo. b) L’obra Somni d’una nit d’Hivern. c) El poema Venus i Adonis.
 5. Totes les seves obres reflecteixen molt bé: a) Els problemes socioeconòmics de les famílies de l’època. b) Els sentiments, el dolor i les ambicions de l’ànima. c) L’amor entre persones de la mateixa classe social.
 6. Algunes de les seves obres més conegudes són: a) Hamlet, Otel·lo i Marlowe. b) Hamlet, Otel.lo i Macbeth. c) Harlem, Otel·lo i Macbeth.
 7. Sobre la seva vida: a) Hi ha historiadors que en tenen informació molt exacta, però no la volen compartir. b) És un misteri. Se’n sap més aviat poc i genera debat entre historiadors. c) Gràcies a la pel·lícula Shakespeare in Love ara en sabem molt.
 8. Més o menys hi ha cert consens que va néixer a: a) Stratford-upon-Avon. b) Manchester. c) Londres.
 9. Aquella fou una època: a) De canvis a escala social i científica però daurada pel teatre popular. b) De pocs descobriments científics però daurada pel teatre popular. c) De canvis en l’àmbit social i científic però fosca i avorrida pel teatre popular.
 10. Sectors conservadors i part d’acadèmics consideraven el teatre: a) Vulgar, fins i tot alguns deien que era cosa del dimoni. b) Divertit i una eina didàctica amb molt de potencial. c) Una arma de poder i profitós en l’àmbit intel·lectual.

Part 2. Shakespeare in Love. (6 punts)

 1. La pel·lícula s’inspira en: a) La possibilitat que Shakespeare tingués un doble o germà bessó. b) La possibilitat que la inspiració de Shakespeare vingués de la naturalesa. c) La possibilitat que la inspiració de Shakespeare vingués d’una musa anònima.
 2. En la pel·lícula apareix un personatge que representa ser un altre dramaturg amb força talent, aquest es deia: a) Marlowe, va existir i era coetani a Shakespeare. b) Marlowe, va existir però no va ser coetani a Shakespeare. c) Marlowe, no va existir, és un personatge estrictament de ficció.
 3. Podem considerar Shakespeare in love: a) Una pel·lícula d’intriga i romàntica. b) Una comèdia romàntica. c) Una tragicomèdia romàntica.
 4. En la pel·lícula, Will Shakespeare troba la inspiració gràcies a: a) El seu enamorament. b) La seva tristesa. c) Els seus records.
 5. Les 2 companyies de teatre “rivals” eren: a) The Rose i The Fountain. b) The Rose i The Curtain. c) The Rose i The Mancunians.
 6. Com definiries Viola de Lesseps? a) Apassionada i sensual però antipàtica. b) Rebel, freda i calculadora. c) Apassionada, sensual i intelligent.

Part 3. Els personatges: Realitat o Ficció? (16 punts)

Els actors i actrius que apareixen en Shakespeare in Love fan un treball d’interpretació fantàstic. Va ser una responsabilitat molt gran actuar en un film que gira al voltant de la vida del dramaturg més important de tots els temps.

A continuació tens un llistat dels personatges que apareixen en la pel·lícula i el nom de l’actor/actriu que els interpreta. Com ja se t’ha explicat a classe, alguns d’aquests personatges van existir i apareixen en els llibres d’història, d’altres són només personatges de ficció creats pels guionistes.

Digues de cadascun d’ells quin va existir i quin és de ficció. Justifica la resposta en un comentari d’un màxim de 4 línies.

WILLIAM SHAKESPEARE (Joseph Fiennes)

VIOLA DE LESSEPS (Gwyneth Paltrow)

ELIZABETH II (Judy Dench)

EDWARD “NED” ALLEYN (Ben Afflcck)

PHILIP HENSLOWE (Geoffrey Rush)

CONDE DE WESSEX (Colin Firth)

RICHARD BURBAGE (Martin Clunes)

JOHN WEBSTER (Joe Robcrts)

Part 4. L’univers Shakespeare. Valoració personal i conclusions. (8 punts)

4.1 Intenta definir el tema de la pel·lícula en un màxim de 2 línies.

4.2 Explica l’escena que més t’ha agradat en un màxim de 7 línies.

4.3 Com interpretes el desenllaç final de la pel·lícula? T’ha agradat? Per què?

4.4 Digues quina d’aquestes obres de Shakespeare aniries a veure al teatre, quina llegiries i quina t’agradaria dirigir com a director de teatre. Justifica la resposta de les 3 eleccions:

 • Somni d’una nit d’estiu.
 • Romeo i Julieta.
 • Otel·lo.
 • Hamlet.
 • Macbeth.
 • El Rei Lear.
 • Coriolà.
 • La tempesta.
 • Antoni i Cleopatra.
 • El mercader de Venècia.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT SOCIAL:

Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.

Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics .

Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.

Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.

Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic:

Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets
lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.

Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.

Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs .

Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal.

Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos.

Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments.

 Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons

One thought on “Shakespeare enamorat

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s