U5: Producció audiovisual i multimèdia

5.1 Evolució de la producció en la indústria cinematogràfica, videogràfica i televisiva (Article).

5.2 La Preproducció d’una obra audiovisual (PPT).

5.3 Organigrames i funcions professionals en la producció audiovisual i multimèdia (PPT).

5.4 El procés de producció, edició i postproducció de productes multimèdia (PPT).

5.5 Els efectes especials. Programari especialitzat.

• Pràctica 5A (grups 2): Lectura “La llavor immortal”.Gaudir i aprendre amb la Llavor Immortal.

• Pràctica 5B (grups de 4): Escaleta i Guió literari d’un curtmetratge.

– Control Unitats 1, 2, 3, 4 i 5 (2n Batx.)